Selbu Energiverk AS har solgt nett- og kraftomsetningsvirksomheten

15. mars 2017
TrønderEnergi AS overtok Selbu Energiverk AS’ (SEV) nett- og kraftomsetningsvirksomhet med virkning fra 1. januar 2017. Transaksjonen ble gjennomført 1. mars 2017. Vi har bistått SEV i forbindelse med salget.

SEV har over tid vurdert organiseringen av virksomheten med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energiforsyningen står overfor. Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille ble den utløsende faktoren for å realitetsvurdere alternativet om salg av nettvirksomheten. 5. desember 2016 vedtok kommunestyret/generalforsamlingen at nett- og kraftomsetningsvirksomheten skulle selges til henholdsvis TrønderEnergi Nett AS og TrønderEnergi Marked AS.

TrønderEnergi AS oppretter en ny Sone Øst i Selbu som får ansvaret for strømnettet i Tydal, Selbu og Hommelvik med 7 300 nettkunder. Dette utgjør et tre ganger så stort driftsområde som det SEV hadde, og vil sikre arbeidsplassene knyttet til nettvirksomhet i Selbu.

TrønderEnergi Nett AS kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i Selbu vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 600 kroner. For Selbu-samfunnet betyr den reduserte nettleien en samlet besparelse på mer enn 10 millioner kroner årlig.

TrønderEnergi Marked AS har overtatt SEVs kraftomsetningsvirksomhet og viderefører de produktene SEV har hatt overfor sine kraftkunder.

Vårt team har vært ledet av Øystein Skudal med bistand fra blant andre Erik Lind, Martin Brox og Mathilda Bergman.

 


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss