Sjømatnæringen og Coronaviruset

Kontakt
Coronaviruset kan føre til både markedssvikt og logistikkutfordringer for sjømatnæringen. I tillegg kan leveransene av viktige innsatsfaktorer utebli som feks. forleveranser og brønnbåtkapasitet. På lokaliteter og slakteri kan det oppstå bemanningsproblemer som følge av karantene eller reiserestriksjoner.
11. mars 2020

Flyselskapene reduserer også kapasiteten, noe som rammer eksporten og kan medføre utfordringer med å oppfylle kontraktsforpliktelser. I slike situasjoner vil det være aktuelt å vurdere fleksibilitet og virkemiddel som kan benyttes innenfor bl.a. kontraktsretten og det arbeidsrettslige regelverk. Dette er omtalt i andre av våre artikler knyttet til Corona-situasjonen.  

Myndighetstiltak kan også være aktuelt innenfor sjømatnæringen. Sjømatbedriftene har bl.a. bedt regjeringen vurdere følgende tiltak:

  • Laks: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå med 6 pst – med en forløpende vurdering av varigheten av tiltaket.
  • Ørret: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå midlertidig med 20 prosent.
  • Hvitfisk (Villfisk): Innføre nødvendig fleksibilitet til å overføre ufisket kvote til neste år. Her bes det om en god dialog med næringen for å finne den riktige økningen for de ulike artene.

I en situasjon der myndighetene må innføre strenge tiltak for å hindre smitte, kan det også være aktuelt å vurdere om det finnes muligheter til å søke om dispensasjoner. 

SANDS Advokatfirma vil kunne bistå bedrifter som rammes av Corona-tiltak, herunder bistand til myndighetsoppfølgning i denne forbindelse.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Kenneth Steffensen
Kenneth Steffensen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 21
M: +47 926 06 756
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717