Skal du søke EU om tilskudd til coronarelaterte løsninger? Utvidet frist: 20.03.20 kl. 17

Kontakt
EU har satt av en ekstraordinær pott på 1,6 milliarder kroner til oppstartselskaper og SMBer til coronarelaterte prosjekter
17. mars 2020

Søknadsfristen er allerede onsdag, 18. mars kl. 17.

Det er viktig å merke seg at kriteriene er de samme som for ordinære søknader. Dette betyr blant annet at de samme juridiske vilkårene som ellers vil gjelde. Vilkårene er omfattende, og kan være utfordrende å sette seg inn i dersom du ikke har jobbet med EU-relaterte prosjekter tidligere. Vi nevner blant annet:

  • Beskrivelse av immaterielle rettigheter og “freedom to operate”. Hvilke rettigheter har dere, og hvordan er disse sikret?
  • Beskrivelse av deres bidrag og samarbeid med andre selskaper. Hvem skal eie resultatene av prosjektet?
  • Hva går dere inn med i prosjektet? Eiendeler som dere har fra før må være presist beskrevet for å sikre at dere beholder eierskapet også etter at prosjektet er sluttført.

Vi bistår jevnlig våre klienter i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter som er finansiert med midler fra EU.

Dersom du har spørsmål om tilskuddsvilkårene eller trenger bistand til å ferdigstille søknaden er vi tilgjengelig frem til fristen i morgen kl. 17.

Se utlysningen fra EU her

Kontakt oss

Partnere

Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ketil Sellæg Ramberg
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549

Advokater

Lars Andre Strøm Arnesen
Lars Andre Strøm Arnesen
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 66
M: +47 415 47 282

Advokatfullmektiger

Eli  Rudshagen
Eli Rudshagen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 67
M: +47 916 32 287