Sverre S. Tysland ny partner i SANDS

Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Sverre S. Tysland som partner i SANDS.
5. januar 2017

Sverre er en profilert og svært erfaren advokat innenfor M&A, eierstyring og strategisk rådgivning. Han er en anerkjent rådgiver til styret og ledelsen i en rekke selskaper og virksomheter, og har et stort nedslagsfelt. Han har langvarig og tung industriell erfaring fra Norsk Hydro samt et betydelig antall styreverv innenfor blant annet energi, shipping/transport, handel/industri, næringsmiddelindustri og reiseliv.

- Sverres erfaring, anerkjennelse og kompetanse innenfor M&A, eierstyring og strategisk rådgivning vil komme klienter og kolleger til gode. Sverre vil være en betydelig ressurs i større transaksjoner og endringsprosesser innenfor en rekke bransjer, og han tilfører oss verdfull kompetanse som vi er overbevist om at eksisterende og nye klienter vil verdsette, sier Managing Partner Ernst Ravnaas.

Sverre S. Tysland har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat fra Advokatfirmaet Selmer DA, samt flere års erfaring som advokat og leder for ulike virksomhetsområder i Norsk Hydro. Sverres erfaring omfatter nasjonale og internasjonale transaksjoner. Han er også mye benyttet som rådgiver til den norske stat, og har langvarig og omfattende erfaring med rådgivning til myndigheter, politikere, investorer og selskapsstyrer. Han har ledet flere av bransjegruppene i Selmer, og har vært styreleder i Selmer i til sammen 12 år.