Terra-konkursen avsluttes

Kontakt
Etter mer enn 10 års arbeid er bostyrer/advokat Jon Skjørshammer i ferd med å avslutte Terra-saken. Det har vært en lang reise med mange utfordringer. Selv om konkursen kom før den internasjonale finanskrisen, ble den for mange i Norge selve bildet på den krisen som rammet verdensøkonomien for fullt i 2008.
2. mars 2018

Internasjonal finanskapitalisme og sofistikerte finansielle produkter blandet med kommunale inntektsstrømmer fra konsesjonskraft, skatt, aksjeutbytte og husleie mv. viste seg å være en giftig cocktail som rammet de impliserte med en voldsom kraft.

Søk på Terra Securities gir mer enn 100 000 treff på Google. Det har blitt skrevet utallige artikler, og laget en rekke innslag, i nasjonale og internasjonale medier. Det har blitt skrevet bøker, laget dokumentarfilm og TV-komedie. Terra-saken har videre gitt opphav til studier på universiteter og høyskoler. Det har blitt gjennomført en rekke interne og eksterne granskninger av Terra Securities, analyser av produktene, av kommunenes saksbehandling og av andre involverte. En skandale av de dimensjoner man her sto ovenfor har også skapt personlige tragedier. Dette bakgrunnsteppet har preget bobehandlingen.

Klikk her for tilgang til sluttinnberetningen.

Kontakt oss

Partnere

Jon Skjørshammer
Jon Skjørshammer
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 43
M: +47 922 20 007