Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?

3. november 2017
Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge.

Morten Steenstrup, Bjørn Stordrange, Hege B. Ersdal, Magne Revheim, Odd Walther Moi, Ian Kenworthy, Stein Hegdal, Erik Myhr Nielsen, Halfdan Mellbye, Rolf Bech-Sørensen, Magne Mjaaland, Oddbjørn Slinning og Torgeir Fjeldskaar har alle møterett for Høyesterett.

I tillegg har vi en rekke advokater som jevnlig prosederer innen sine fagområder.  

Gjennom bevisst satsning har vi bygget opp en sivil prosedyregruppe som står klar til å bistå norske og internasjonale selskaper.

Hvert år håndterer vi løpende mer enn to hundre saker som pågår i rettsapparatet eller voldgift. Det siste året har vi blant annet bistått i flere mediaomtalte saker, deriblant konflikten rundt Zachariasbryggen som i november i år skal opp i Høyesterett for annen gang og den velkjente Westerdal-saken. 

Skal vi kunne gi din bedrift best mulig rådgivning og oppfølgning når en sak havner i retten, er det viktig at vi kan sette sammen et advokatteam som både har spesialistkompetanse innen det aktuelle fagområdet og som samtidig er prosedyrespesialister. 

Dette har vi tatt konsekvensen av og SANDS har derfor et kjerneteam som bruker mesteparten av sin tid på tvister og som samarbeider med fagspesialister. 

Dersom din bedrift havner i en tvist, som kan ende i retten eller i voldgift, vil vi derfor raskt kunne koble inn prosedyreadvokater.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss