Leier du ut? Vær oppmerksom på nye regler for kortidsutleie

Kontakt
Stadig flere benytter seg av kortidsutleie med utleieplattformer som Airbnb. I takt med økende popularitet har også motstanden mot slik utleie økt - særlig i storbyer og turistdestinasjoner. Med de nye reglene begrenses adgangen til å leie ut selveierleiligheter for kortere perioder, forklarer advokatfullmektig Robert Ødegaard
4. februar 2020

Forfattere: Robert Ødegaard og  Malin Stenseth

Kortidsutleie ikke tidligere regulert

Frem til 1. januar 2020 har det i eierseksjonsloven ikke vært begrensninger knyttet til korttidsutleie. Utgangspunktet har vært at eier har stått fritt til å leie ut sin leilighet.

Ny begrensning på 90 utleiedøgn per år

I dag gir eierseksjonsloven § 24 en klar begrensning for kortidsutleie. Det oppstilles her et forbud mot kortidsutleie i mer enn 90 døgn per år. Kortidsutleie defineres som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Ethvert leieforhold på 30 døgn eller mindre vil derfor telle på kvoten på 90 dager.

Begrensningen kan fravikes i vedtekter

Begrensningen på 90 utleiedøgn kan fravikes i sameiets vedtekter. Det er likevel ikke fritt frem for å sette egne retningslinjer for slik utleie – grensen må settes et sted mellom 60 og 120 døgn. Vedtak innenfor denne rammen må vedtas med et flertall på minst to tredjedeler på årsmøtet.

Hva innebærer dette for deg?

Med den nye lovendringen kan sameiet ikke tillate ubegrenset kortidsutleie. For deg som benytter deg av kortidsutleie, er det godt å vite at sameiet heller ikke kan vedta et totalforbud mot slik utleie.

Reglene gjelder kun ved utleie mot betaling. Det er ikke forbud mot å låne bort leiligheten i en kortere periode til venner og familie.

Det er kun utleie av hele boligseksjonen som omfattes av de nye reglene. Utleie av ett eller flere soverom vil derfor ikke være omfattet av den nye begrensningen. Dette gjelder likevel kun dersom eieren selv eller en langstidsleietaker bruker en del av boligen.

De nye reglene gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene blir brukt som fritidsboliger.

Dersom du er usikker på reglene for utleie av egen bolig anbefaler vi deg å søke juridisk bistand. Ta gjerne kontakt med oss og vi vil hjelpe deg.

Kontakt oss

Partnere

Christian Hartmann
Christian Hartmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 83
M: +47 938 81 855

Team

Advokatfullmektiger

Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688