De nominerte til Women's Board Award foto

Women's Board Award 2019

Sammen med Styreinfo og Mercuri Urval delte SANDS i går ut Women's Board Award. Tre meget dyktige styremedlemmer var nominert; Vibeke Hammer Madsen. Liselott Kilaas og Nina Udnes. Det er med stor glede vi kan gratulere Liselott Kilaas som vinneren av årets pris. Kilaas sitter i styret til Hydro, Orkla, Folketrygdfondet, DNV GL og fire selskaper i Sverige, hvorav to børsnoterte.
11. april 2019

Women's Board Award deles ut til et kvinnelig styremedlem med styreledertalent i Norge Sverige, Danmark, Finland og Sveits. Juryen besto av Gunnar Eckbo, Knut Brundtland, Annette Malm Justad, Silvija Seres og Berit Svendsen. Mercuri Urval bisto i prosessen. 

Juryens begrunnelse:e

Årets vinner har operativ næringslivserfaring fra ulike bransjer både i og utenfor Norge, og i de siste 20 årene som toppleder. Parallelt har hun i flere år hatt styreverv i noen av de store børsnoterte selskapene, inklusiv to der staten er tungt inne som eier. I tillegg har hun sittet i styret i et par av de viktigste finansielle samfunnsinstitusjonene i Norge.

Nå arbeider vinneren utelukkende med styrearbeid, og hun gir klart og tydelig uttrykk for at hun er motivert og klar for et tyngre styrelederverv. Ved å sitte i styrelederstolen kommer hun tettere på selskapet og ledelsen, og vil kunne utøve mer innflytelse på agenda. Ettersom hun selv har hatt CEO-skoene på, er hun bevisst distansen hun bør holde til CEO og administrasjonen.

Vinneren beskrives som drivende, og hun drives av verdiskaping og utvikling. Hun er utpreget forretningsorientert, er nysgjerrig og må forstå sammenhenger – går til kjernen –  og identifiserer verdidriverne, og risikofaktorene. Hun er av den oppfatning at et styre må «tørre å ta belastningen» med å utvikle selskapet, ikke bare forvalte. Videre er hun opptatt av at styret må ta mer kalkulert risiko – ikke forsøke å unngå risiko som likevel påløper.

Før hun påtar seg nye styreverv må hun forstå hvordan eierne tenker, hva de ønsker å oppnå, og hvilke etiske standarder de og styreleder representerer.

Vinneren omtales som profesjonell, ryddig, fokusert, har høy etisk standard, og er etterrettelig. Hun er drivende, men hun utfordrer på en behagelig måte.

Vinneren er meget reflektert rundt hvilke utfordringer som følger med et skifte fra styremedlem til styreleder.

Vinneren uttrykker at hun er vel forberedt og klar – faktisk veldig klar – for å bli styreleder i et av Norges større selskap!