Årets frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har nå satt sine årlige frister for selskaper som planlegger å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller en avvikling av selskapet og som f. eks. har et skatte- eller regnskapsmessig behov for at beslutningen skal ha virkning for inneværende år (2016).
Fristene er ulike for elektroniske meldinger og meldinger på papir.
29. september 2016

Elektroniske meldinger

Elektroniske meldinger har en kortere saksbehandlingstid enn meldinger på papir. Det er også enklere signeringskrav.

Fristene er:

  • Beslutningsmelding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2016.
  • Gjennomføringsmelding bør være sendt innen 10. desember 2016 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2016.

Meldinger på papir

Fristene er:

  • Beslutningsmelding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling bør være mottatt Foretaksregisteret innen 1. oktober 2016.
  •  
  • Gjennomføringsmelding bør være sendt innen 30. november 2016 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2016.

Meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte tidsfrister kan ifølge Foretaksregisteret være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Det er imidlertid vår erfaring at det også etter disse tidsfristene er mulig få gjennomført registreringen dersom det er praktisk mulig og sakene håndteres på riktig måte.