Aksjesparekonto

Kontakt
Det innføres en ordning for privatpersoner med skatteutsettelse for gevinster/tap ved investeringer i børsnoterte aksjer og verdipapirfond som investerer i aksjer. Forslaget innebærer langt på vei at private personer kan opprette en slik konto i stedet for å ha egne aksjeselskap der investeringene også effektivt utsetter beskatningen til man tar ut midlene.
6. oktober 2016

Forfatter: Partner | Advokat Ulf Sørdal

Det er imidlertid en ordning som begrenser seg til børsnoterte papirer i motsetning til holdingselskap som vil ha adgang til alle typer investeringer. Dette begrenser nytteverdien for mange, men representerer likevel en god nyhet.

Investeringer i verdipapirfond kan også gjøres på denne måten, men kravet til minst 80% aksjebeholdning i fondet blir et krav også for denne kontoen. Når pengene tas ut av kontoen skattlegges midlene som om de ble tatt ut av et selskap med alminnelig skattesats ganget en multiplikator (1,24 i 2017).

 

 

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717