BEPS – land for land rapportering

Kontakt
Reglene består at primær og sekundær rapporteringsplikt. Morselskapet i et flernasjonalt konsern har primær rapporteringsplikt og andre selskaper i konsernet kan få sekundær rapporteringsplikt i bestemte tilfeller.
6. oktober 2016

 Forfatter: Partner | Advokat Ove-Marthin Granlund og Senioradvokat Arne Hjertholm

Selskaper som inngår i et flernasjonalt konsern skal opplyse om hvilket selskap som skal levere meldingen. Dersom konsernet har en inntekt på under 6,5 mrd. kroner i året før regnskapsåret, vil det være unntatt fra rapportering. Videre er det et krav om at meldingen skal være på engelsk og bestemmelser som regulerer i hvilken grad skattemyndighetene kan gi ut meldingen til andre.

Departementet foreslår at den primære rapporteringen innføres med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2016 eller senere. For sekundær rapporteringsplikt innføres dette med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2017 eller senere.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717