Beskatning av fondskonto

Kontakt
Fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt ofte markedsført under Unit Link, Investeringskonto el.l.
12. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Ove-Marthin Granlund

Forsikringsselskapet eier papirene, men kunden har innflytelse på plasseringen og tar risikoen for avkastningen. Den løpende avkastningen blir derfor ikke beskattet (evt. 3 pst. for utbytte). Beskatning skjer først ved uttak. Det typiske for en del av disse kontoene er at forsikringselementet er ubetydelig. Nå foreslås løpende beskatning for de avtaler hvor det prosentvise tillegget (forsikringselementet) til innestående på kontoen er 50 pst. eller mer ved utbetaling, eller et nominelt tillegg er mindre enn innbetalt gjenværende sparebeløp.  Endringen er ikke uventet, og forslaget har vært på høring, og prinsippet om beskatning har fått bred støtte. Men dette er et komplisert fagfelt hvor forslaget må berømmes for forenkling.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550