Det skjer ting i Tønsberg...

Kontakt
To nye advokater er kommet på plass ved vårt kontor i Tønsberg. Nå er vi syv spesialiserte advokater til å betjene næringslivet og det offentlige i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
8. mars 2016

To nye advokater er kommet på plass ved vårt kontor i Tønsberg. Nå er vi syv spesialiserte advokater til å betjene næringslivet og det offentlige i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Thor Tidemann Bjønnes er senioradvokat og kommer fra advokatfirmaet Deloitte. Han har ført en rekke saker for domstolene, bl.a. for Høyesterett. Han har hovedfokus på fast eiendom og kontraktsrett, samt øvrig bistand til næringsklienter innenfor arbeidsrett og insolvens.

Morten Richardsen er advokat og kommer fra advokatfirmaet BA-HR, hvor han har bistått kapitalforvaltere, særlig norske og utenlandske private equity-miljøer, med generell forretningsjuridisk rådgivning, M&A transaksjoner, investeringer i private equity-fond og etablering av internasjonale fondsstrukturer.

Vi ønsker Thor Tidemann Bjønnes og Morten Richardsen velkommen til oss.

SANDS er et av Norges største advokatfirmaer. Vi har 170 ansatte totalt, hvorav 120 advokater. Siden næringslivet er spredt utover vårt langstrakte land, er våre kontorer det samme. Vi kjenner de viktigste bransjene og regionene i norsk næringsliv. Som juridisk rådgiver er vi til stede der din virksomhet er. Samtidig kan du trekke på spisskompetanse og kapasitet i hele vårt landsdekkende team av advokater.

Du er velkommen til å ta kontakt.

Kontakt oss

Partnere

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344