Privat hvitmalt hjem, blå himmel og grønn plen foto

Eiendomsskatt – Redusert beskatning

Kontakt
Det skjer en generell reduksjon i eiendomsskatt for både bolig og fritidsbolig.
8. oktober 2018

Skattelettelsen skjer på to måter:

  • Satsen reduseres fra 7 til 5 0/00, og
  • Det skal foretas en reduksjon av grunnlaget med 30 % fra takst.

Reduksjonen i sats gjelder bare de 67 kommunene som har slik høy sats i dag. Skatteletten skal gjennomføres først med virkning fra 2020 for å ivareta kommunenes budsjettarbeid og tilpasning til dette som det heter i innstillingen. Det betyr altså ingen umiddelbar effekt for de fleste, men reduksjonen kommer i 2020. Det er estimert en skattelette på 350 mnok bare for reduksjonen i sats og resten av justeringen er avhengig av takseringsarbeidet og hvordan dette har vært foretatt før endringene.

I tillegg til utsatt virkning vil kommuner som har fortatt taksering i 2013 eller etter, få beholde sitt grunnlag helt frem til 2023. På den annen side blir det tvungen link mellom fastsettelse av formuesgrunnlaget for skatt og eiendomsskatt. Dette har vært en frivillig ordning, men blir fra 2020 fast ordning. Dette skal i tillegg spare skattyterne og kommunene for mye arbeid knyttet til taksering, klager etc.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722