Eiendomsskatt 2018

Kontakt
Stadig flere kommuner skriver ut eiendomsskatt, og satsen (fra 2-7 promille) justeres stadig oppover.
12. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Ove-Marthin Granlund

Eiendomsskatten innbringer på landsbasis mer enn formuesskatten.  Dette oppleves for noen bedrifter tyngende, og det er et økende antall prosesser rundt uklare formuleringer i eiendomsskatteloven. Regjeringen har tidligere varslet at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner skal unntas eiendomsskatt. Dette vil lette belastningen på en del industribedrifter. I tillegg skal avgrensningen mot næringseiendom gjøres enklere. Nå foreligger forslaget. Den gamle formuleringen «verk og bruk» opphører og blir del av «næringseiendom». Men fra næringseiendom unntas produksjonsutstyr og -installasjoner. Forslaget beskriver en rekke installasjoner som telenett, tanker, panner og kar i bryggerier, datamaskiner og -servere med tilhørende installasjoner som eksempler på utstyr som unntas. Forslaget gjelder ikke oppdrettsanlegg, vannkraftverk, vindkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det foreslås en periode på fem år hvor kommunene kan utfase produksjonsutstyr og -installasjoner som det nå er utskrevet eiendomsskatt på.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550