Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut

Kontakt
Elbilene har vært underlagt svært gunstige skatte- og avgiftsmessige regler. Dette har medført at den norske bilparken har fått et betydelig innslag av elbiler. Nå har regjeringen startet arbeidet med å tilpasse de gunstige elbilreglene til hva som gjelder for ordinære biler. Med virkning fra 1. januar 2018 foreslås det justeringer med hensyn til firmabilreglene og at engangsavgiften skal få virkning for de tyngste elbilene (dvs. Tesla).
12. oktober 2017

Forfatter: Senioradvokat Stig Horstad

Firmabiler

De norske firmabilreglene har tradisjonelt vært firkantede og forholdsvis strenge. Dette skyldes i hovedsak bevisproblematikk knyttet til om, og i hvilket omfang, en ansatt benytter arbeidsgiver sin bil på fritiden. Dette innebærer at en ansatt som disponerer arbeidsgivers bil på fritiden som hovedregel vil bli beskattet med beløp tilsvarende 30 pst. av bilens listepris som ny (begrenset til ca. NOK 300 000).

For elbilene har imidlertid beregningen av fordelen skjedd etter særskilte og gunstige regler som innebærer en rabatt på 50 pst. av bilens listepris. Denne rabatten foreslås nå opphevet i sin helhet. Dette begrunnes med den tekniske utviklingen med hensyn til elbilene. Etter regjeringens oppfatning har elbiler nå fått en kvalitet som gjør at de kan vurderes som reelle alternativ til bensin- og dieselbiler.

Engangsavgift

Engangsavgiften er en avgift som betales ved første gangs registrering av et kjøretøy i Norge. Elbilene har hittil hatt et generelt unntak fra engangsavgiften, men dette avgiftsfritaket foreslås nå opphevet. Ettersom engangsavgiften for personbiler er basert på kjøretøyenes egenvekt, vil det kun være de tyngste elbilene som rammes av regelendringen (dvs. i all hovedsak de større modellene fra Tesla). Små og mellomstore elbiler vil derfor fortsatt være unntatt engangsavgift.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717