Endringer i konsernbidragsreglene for utenlandske selskaper

Kontakt
Konsernbidragsreglene åpner for konsolidering av skattekostnaden for selskaper i et konsern og er utviklet primært for norske selskaper.
12. oktober 2017

Forfatter: Senioradvokat Stig Horstad

Som følge av EØS-avtalen må imidlertid konsernbidragsreglene også åpne for en viss konsolidering også for utenlandske konsern med virksomhet i Norge (typisk via filial). Regjeringen foreslår derfor at EØS-baserte selskap med underskudd fra tidligere virksomhet (dvs. fremførbart underskudd) i Norge kan gi konsernbidrag mot at det fremførbare underskuddet reduseres. Regelendringen får virkning fra inntektsåret 2018.

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717