Endringer i skattesatser

Kontakt
Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinnskatten settes opp med inntil 0,9 %-enheter. Trinnbeløpene er foreslått økt med 3,3 %. Det er ikke foreslått endring av trygdeavgiften, som blir uendret på 8,2 %. Maksimale Standardfradrag som minstefradrag og personfradrag er foreslått økt med 3,3 %.

Samlet sett medfører endring i skattesatser og standardfradrag en viss skattelette. Gitt samme inntekt i 2018 og 2019 er skattebesparelsen for en person med lav inntekt ca. kr 2 000. Skattebesparelsen øker med økt inntekt. Høyeste marginalskattesats for 2019 blir 46,2 %, ned med 0,2 % fra 2018.

For en del fradragsbegrensninger som fagforeningskontingent, foreldrefradrag, sjømannsfradrag, er det ikke forslått økning av maksimalt fradrag sammenlignet med 2018.

Se satsene her.

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Advokatfullmektiger

Sarah Lindeberg
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 82
M: +47 907 11 238

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722