Tre personer i møterom foto

Endringer i skattesatser

Kontakt
Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinnskatten settes opp med inntil 0,9 %-enheter. Trinnbeløpene er foreslått økt med 3,3 %. Det er ikke foreslått endring av trygdeavgiften, som blir uendret på 8,2 %. Maksimale Standardfradrag som minstefradrag og personfradrag er foreslått økt med 3,3 %.
8. oktober 2018

Samlet sett medfører endring i skattesatser og standardfradrag en viss skattelette. Gitt samme inntekt i 2018 og 2019 er skattebesparelsen for en person med lav inntekt ca. kr 2 000. Skattebesparelsen øker med økt inntekt. Høyeste marginalskattesats for 2019 blir 46,2 %, ned med 0,2 % fra 2018.

For en del fradragsbegrensninger som fagforeningskontingent, foreldrefradrag, sjømannsfradrag, er det ikke forslått økning av maksimalt fradrag sammenlignet med 2018.

Se satsene her.

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722