Finansskatt

Kontakt
Innføring av generell MVA plikt for finanssektoren lar fremdeles vente på seg og i mellomtiden innføres en forenklet form for beskatning av finansforetak. Den består av to ledd og får effekt fra 1.1.17.
6. oktober 2016

Forfatter: Partner | Advokat Ulf Sørdal

Innføring av generell MVA plikt for finanssektoren lar fremdeles vente på seg og i mellomtiden innføres en forenklet form for beskatning av finansforetak. Den består av to ledd og får effekt fra 1.1.17:

  1. En skatt på 5 % på lønnskostnader som beregnes ut fra grunnlaget for arbeidsgiveravgift, og
  2. alminnelig skatt på 2016 nivå med 25 % (det betyr 1 % mer enn alle andre).

Med finansforetak menes kun de som er konsesjonspliktige etter finansforetaksloven kap. 2. Det skal likevel gjøres unntak dersom foretakene ikke har mer enn 30 % «finansiell aktivitet». Denne satsen vil baseres på antall ansatte som arbeider med slik aktivitet sammenlignet med andre ansatte. Her blir det sannsynligvis rom for tilpasninger og strukturelle endringer! Også når det gjelder konsernbidrag vil det ligge an til tilpasninger, men her er departementet ute med pekefingeren og kan nok finne på å begrense mulighetene.

Det er også et unntak for de foretak som har høy grad (>70 %) av MVA-pliktig virksomhet (typisk skadeoppgjør, rådgivning, leasing). Disse skal slippe finansskatten.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717