En mengde gullbarrer foto

Formueskatt - Redusert favorisering av fast eiendom

Kontakt
Det skjer ingen endring i alminnelig formuesskatt og satsen forblir uendret på 0,85%.

De foreslåtte endringene i beskatning av formue i Statsbudsjettet for 2019 medfører en dreining fra skattemessig favorisering av fast eiendom til en favorisering av investering i næringsvirksomhet. Endringene i formueskatten er anslått til å redusere statens inntekter med 690 millioner kroner.
8. oktober 2018

Det er foreslått to endringer:

  • Verdsettelsesrabatt på 25 % for aksjer og driftsmidler
  • Bunnfradraget økes til 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektepar)

Sammenholdt med reglene som gjelder for 2018 innebærer dette en økning i verdsettelsesrabatten på 5 % og bunnfradraget med 20 000 kroner.

Den effektive formuesskattesatsen (den nominelle skattesatsen redusert med verdsettelsesrabatten) på aksjer og driftsmidler er dermed foreslått redusert fra 0,68 % i 2018 til om lag 0,64 %.

Regjeringen har siden 2017 varslet at de tar sikte på å redusere formueskatten for hoteller og overnattingssteder. Som følge av at dette kan være EØS-rettslig problematisk er ikke slike endringer blitt foreslått. Finansdepartementet er fortsatt i dialog med ESA for å avklare om og eventuelt hvordan en slik rabatt kan innføres.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722