Forsikringsmarkedet må finne løsninger for eksport fra Iran

Kontakt
Som kjent ble en rekke sanksjoner mot Iran opphevet med virkning fra 16. januar 2016. De mulighetene som med det åpnet seg er også omtalt i et tidligere nyhetsbrev fra SANDS. I kjølvannet av at handelen med Iran har blitt gjenopptatt, har allerede en rekke juridiske problemstillinger kommet til overflaten – de siste dagene spesielt innenfor forsikring av oljetransporten ut av landet.
13. februar 2016

En rekke sanksjoner er nemlig fortsatt i kraft, især fra amerikansk side. Helt sentralt er de fortsatt gjeldende sanksjonene for virksomheter og personer som omfattes av definisjonene «US Person» og «US Company» og restriksjonene mot pengeoverføringer i USD til Iran. Dette innebærer at amerikanske personer, virksomheter og banker er ekskludert fra direkte eller indirekte å handle med iranske virksomheter og interesser.

Disse fortsatt inngripende sanksjonene mot Iran medfører store utfordringer for de ikke-amerikanske aktørene som ønsker å benytte seg av muligheten til handel og samarbeid med Iran.

USA har satt europeiske oljeimportører i en Catch 22-situasjon

Umiddelbart etter opphevelsen av sanksjonene startet europeiske selskaper å bestille olje fra Iran. Imidlertid ble bestillingene avbrutt som følge av at det finnes få aktører som kan forsikre iransk last, og få skip med forsikring til å operere i iransk farvann.

Et ferskt eksempel på dette er at Lukoils tradingarm, Litasco, nylig måtte kansellere sin bestilling av iransk olje på grunn av «komplikasjoner» med forsikring av oljetankeren som skulle frakte oljen fra Iran.

Bakgrunnen for forsikringsproblemet er regulatoriske skranker i det amerikanske reassuransemarkedet, både i forhold til trading og bruk av dollar. Forsikring av oljetankere (f.eks. tredjemannsansvar og utslipp/forurensning) håndteres hovedsakelig av London-baserte P&I-klubber med nettopp slike reassuranseavtaler, som gjennom sin rolle igjen forsikrer over 90 % av oljen som fraktes globalt. Men også amerikanske interesser er ofte involvert som risikokapital, for eksempel American Club.

På grunn av de amerikanske restriksjonene mot pengeoverføringer i USD til Iran og forbudet for amerikanske personer og selskaper mot å handle med Iran, så vil bruk av USD i en reassurandøravtale som forsikrer iransk råolje være i strid med restriksjonene. Det samme vil være tilfellet dersom et europeisk forsikringsselskap har forsikret et skip som igjen har en reassurandøravtale med et amerikansk forsikringsselskap, selv om overføringen skal skje i en annen valuta enn USD. Dette innebærer i praksis at europeiske selskaper som ønsker å benytte seg av sanksjonslettelsene til å handle med Iran, den tredje største produsenten av olje innen OPEC, ikke får anledning til dette på grunn av de amerikanske sanksjonene. Dette vil kunne få effekt hvis det kommer en stor skade over den enkelte klubbs retention, for eksempel kollisjon med oljesøl, salvage operation etc. Og selv om andelen amerikansk risikokapital er liten, kan den forkludre avtalen om risikoandeler, og skape såkalte shortfolds.

Forsikringsmarkedet må finne løsninger

Siste nytt er at P&I klubbene har etablert dialog med amerikanske myndigheter for å komme frem til en løsning på å få fraktet de enorme oljemengdene som alt er klare for det europeiske markedet ut av Iran. Det er ventet at det vil ta noen uker, i verste fall måneder, før en løsning er på plass. Inntil videre har the National Iranian Tank Company («NITC») tilnærmet monopol på frakt av råolje ut av Iran.

Utfordringene de amerikanske reassurandørene skaper er en game changer i det globale forsikringsmarkedet. Vi vil imidlertid tro at risikokapital vil kunne flyttes eller hentes fra jurisdiksjoner uten denne type politiske og regulatoriske begrensninger.

Markedet må også finne løsninger dersom det inntrer såkal «snap-back», dvs at dersom Iran ikke klarer å oppfylle atomavtalen, kan hele sanksjonssystemet re-innsettes med temmelig umiddelbar effekt. Dette kan innebære at noen kontrakter plutselig ikke kan oppfylles, og hva vil da skje med de interesser som er i risiko?

Steenstrup Stordrange følger situasjonen tett og kan veilede i videre problematikk rundt dette, da det er forventet rask utvikling.

 

Les vårt nyhetsbrev fra 19.01.2016: Iran åpner - Vår tids "El Dorado"?

Les artikkelen: Verdens største uutviklede marked (12.02.2016 E24) 

Om oss:

SANDS arbeider jevnlig med spørsmål knyttet til myndighetskontakt og sanksjoner generelt. Vi har også flere spesialister innen for eksempel forsikringsrett. Vi har flere advokater med førstehånds erfaring fra olje- og oljeserviceindustrien, og kan bistå norske selskaper innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til posisjonering og forretninger i utfordrende jurisdiksjoner. Vi er vant med å følge våre klienter ut i felten, og kan videre fasilitere samtaler med lokale advokatforbindelser i Iran.

Kontakt oss

Partnere

Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656