Løve i granitt foran Stortinget foto

Forslag til statsbudsjett 2019

Kontakt
Årets budsjett innebærer mange nyheter som har vært varslet en stund. Regjeringen gir med en hånd, men henter inn igjen mesteparten med den andre i årets budsjett.
8. oktober 2018

Regjeringen holder det den har lovet og senker skatten på alminnelig inntekt med ytterligere 1% til 22%. Det er i tråd med våre naboland og trenden i global beskatning. Baksiden av medaljen er at de øker skatten på utbytte og det gjøres ved å skru strikken litt ekstra til da effektiv skatt på utbytte øker med 1,09% fra 30,59 til 31,68%. Det innføres skjerpet beskatning for skades- og livsforsikringsselskap som innebærer at de etter å ha drøftet dette i 10 år nå skal skattlegges på linje med andre skattytere.

Lavere eiendomsskatt for bolig, økt fribeløp for formue og økt rabatt for aksjer er forhold som tilsynelatende gir en positiv effekt for «folk flest». Men betydningen kan fort bli liten av forhold som skjerpes av det mer usynlige slaget. Naturalytelser skal beskattes hardere og innføring av skatt på «tips» vil alene gi mer skatt til staten enn de nevnte skatteletter. Riktignok ikke til de samme personene.

Næringsbeskatningen blir ikke lempet. Skjerping av rentefradragsregelen til å gjelde også eksterne lån innebærer en reell skatteskjerpelse som vil få stor betydning selv om terskelen gledelig nok er hevet til 25 million NOK. Det er få land som har gått så langt i å redusere muligheten for rentefradrag. Det er få lyspunkt for næringsdrivende og ønsket om å få mer effektive kontrollmidler og adgang til å gi informasjon til andre offentlige etater viser hvor veien går. Mer digital kontroll og informasjonsutveksling.

Vi har sett på forslagene og har i dette nyhetsbrevet forsøkt å belyse de på en oversiktlig måte, med en kort kommentar til de viktigste endringene. Enkelte er omfattende og fortjener en mer grundig analyse. Det skal vi også gjøre og vi kommer tilbake med konkrete råd utover høsten.

Det som ikke kom i årets budsjett var nye regler om kildeskatt på renter/royalty og/eller leiebetaling. Dette er tidligere bebudet, men har ennå ikke materialisert seg. Det kan ha stor betydning for næringsdrivende og spesielt de som har virksomhet i mange land. Det er ikke dermed avklart – bare utsatt.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722