Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet?

Kontakt
En ny rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene viser til at ressursbruken i avfallssektoren ikke er optimal. Konkurransemyndighetene mener økt bruk av konkurranse vil kunne føre til betydelige besparelser for innbyggerne, økt gjenvinningsgrad og et marked som i større grad dyrker frem innovative nyvinninger.
25. februar 2016

Norske kommuner er ansvarlige for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger. Slik det er i dag behandles store deler av norsk avfall i kommunenes egne forbrenningsanlegg, noe som fører til at innbyggerne betaler langt over markedspris for avfallsbehandlingen. 

Et av tiltakene som fremheves i rapporten er at kommuner bør benytte seg av anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere avfallsløsninger enn hva som i dag utføres kommunalt. Det bør legges til rette for at anbudsprosessene blir gjennomført på en best mulig måte gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, sterke sentrale fagmiljøer og støttefunksjoner samt økt samarbeid mellom kommuner for å øke sannsynligheten for gode kontrakter.  

I tillegg til gode anbudsprosesser pekes det i rapporten på at det vil være viktig å legge til rette for en velfungerende konkurranse i markedet, herunder effektiv eksport over landegrenser. Internasjonal avfallshandel kan dyrke effektivitet, og landegrenser bør derfor være uvesentlig for avgjørelsen av hvor avfallet skal behandles. Det er følgelig viktig å legge til rette for en grenseoverskridende sirkulasjon av avfall og resirkulerbare materialer ved å sikre at det lett kan omsettes i hele EØS-området.  

Rapporten legger opp til at man gjennom fornuftig bruk av arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor, kan tilby en tjeneste som vil komme både innbyggerne og miljøet til gode. Videre pekes det på at samarbeid mellom de ulike aktørene vil være gunstig både i form av ressursutnyttelse og verdimaksimering for de involverte parter.  

SANDS har lang erfaring med denne typen kontrakter og kjenner markedet godt. Vi kan derfor bistå med å legge til rette for gode samarbeidsstrukturer i de markedene som åpnes opp for denne typen samarbeid.  

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Kontakt oss

Partnere

Aksel Joachim Hageler
Aksel Joachim Hageler
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 35
M: +47 480 23 834
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344