Nærbilde av lyspærer som henger fra taket foto

Ny oppsiktsvekkende dom om det konkurranserettslige gjennomføringsforbudet

Kontakt
Dommen er klargjørende, litt oppsiktsvekkende og avventet med spenning.
7. juni 2018

Forfattere: Partner | Advokat Aksel Joachim Hageler og Partner | Advokat Thomas Sando

EU-domstolen har avsagt en ny dom om forståelsen av det konkurranserettslige gjennomføringsforbudet. Som kjent gjelder det i norsk og europeisk konkurranserett et gebyr-sanksjonert gjennomføringsforbud for transaksjoner som er meldepliktige.

Dommen er avgitt i en fusjonssak mellom KPMG DK og EY i Danmark. Etter inngåelse av fusjonsavtalen, men før transaksjonen var klarert av danske konkurransemyndigheter, varslet KPMG DK oppsigelse av sin internasjonal samarbeidsavtale med KPMG. Dette ble gjort som et ledd i å forberede fusjonen med EY og fikk som konsekvens at enkelte kunder sa opp sine avtaler med KPMG DK. Avtalen med KPMG internasjonalt ble endelig terminert etter at danske konkurransemyndigheter hadde godkjent fusjonen.

Selv om fusjonen ble godkjent av konkurransemyndighetene, mente de at gjennomføringsforbudet var brutt ettersom KPMG DK hadde varslet oppsigelse av avtalen med KPMG internasjonalt, før transaksjonen var godkjent. Det ble blant annet pekt på at varslet hadde fått markedseffekter og var tett knyttet til fusjonen med EY. Spørsmålet ble forelagt EU-domstolen som i går kom til motsatt resultat.

Dommen etablerer at bare handlinger som bidrar til kontrollendringer i målselskapet før det foreligger godkjennelse, kan anses rammet av gjennomføringsforbudet: « …a concentration is implemented only by a transaction which, in whole or in part, in fact or in law, contributes to the change in control of the target undertaking.»  Det forhold at varslet om oppsigelse medførte markedseffekter, var ikke relevant.

Dommen er klargjørende, litt oppsiktsvekkende og avventet med spenning.

Norske konkurransemyndigheter har som danske, tidligere lagt seg på en svært restriktiv linje der selv ganske uskyldige forberedelseshandlinger har vært ansett som brudd på gjennomføringsforbudet. Denne dommen vil etter min mening måtte medføre en kursendring fra Konkurransetilsynet og kan kanskje også lede til at selskaper nå kan kreve betalte gebyrer tilbake.

Det er all grunn til fortsatt å være påpasselig med gjennomføringsforbudet – det er ikke opphevet – men dommen gir transaksjonspartene et større spillerom for fornuftige forberedelseshandlinger og tilpasninger til et kommende oppkjøp.

Kontakt oss

Partnere

Aksel Joachim Hageler
Aksel Joachim Hageler
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 35
M: +47 480 23 834
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344