Ny samarbeidsavtale mellom de Nordiske konkurransemyndighetene kan føre til mer effektiv håndhevelse av konkurransereglene på tvers av landegrenser

Kontakt
En ny samarbeidsavtale mellom de nordiske landene skal styrke samarbeidet mellom konkurransemyndighetene og sikre effektiv håndhevelse av landenes nasjonale konkurranselovgivning.
16. oktober 2017

Forfattere: Partner / advokat Thomas Sando og advokatfullmektig Heidi Magnussen

8. september 2017 ble en ny nordisk samarbeidsavtale formelt inngått mellom konkurransemyndighetene i Finland, Island, Sverige, Danmark (inkludert Færøyene og Grønland) og Norge.

Samarbeid på konkurranserettens område i Norden er ikke noe nytt, da det allerede i 2001 ble inngått en samarbeidsavtale mellom Danmark, Island og Norge. Senere sluttet Sverige seg også til denne avtalen. Avtalen fra 2001 var imidlertid begrenset til samarbeid om notifisering og utveksling av taushetsbelagt informasjon.

Den nye nordiske samarbeidsavtalen skal etter sitt formål styrke og formalisere samarbeidet mellom de nordiske konkurransemyndighetene, samt sikre en effektiv håndhevelse av landenes nasjonale konkurranselovgivning.

I den nye samarbeidsavtalen er det blant annet bestemmelser som innebærer at konkurransemyndighetene i et av landene kan hente inn informasjon og gjennomføre bevissikring på landets territorium på vegne av en avtalepart (annen konkurransemyndighet). Bevisene som innhentes kan inngå som bevis i etterforskning eller saksbehandling i landet som har forespurt informasjonen.

Ved etterforskning eller fusjonskontroll forutsetter avtalen også samordning mellom konkurransemyndighetene i de respektive landene så langt det er i partenes interesse. Videre oppfordrer avtalen til bistand, assistanse og informasjonsutveksling på tvers av landene der det er hensiktsmessig for etterforskning og/eller saksbehandling i fusjonskontrollsaker.

Avtalen skal etter planen tre i kraft i første halvdel av 2018.

Kontakt oss

Partnere

Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344