Nye regler for effektiv voldgiftsprosess

Kontakt
ICC innførte nye voldgiftsregler fra 1. mars. Tvisteløsningsprosessen i voldgiftssaker blir mer effektiv enn tidligere.
4. april 2017

Forfattere: Advokat Anders Lund og Partner | Advokat Lars Berge Andersen

Ved bruk av voldgift overlater partene avgjørelsen av en tvist til en privat domstol. ICC, International Chamber of Commerce, er verdens ledende voldgiftsinstitusjon for oppgjør av kommersielle tvister. Bare i fjor hadde ICC 966 nye saker med parter fra 137 land.

Den viktigste endringen i ICC-reglene er de nye bestemmelsene om hurtig saksbehandling i mindre saker. Reglene gjelder dersom tvistesummen ikke overstiger USD 2 millioner og voldgiftssaken ble igangsatt etter 1. mars 2017. Partene og voldgiftsretten kan uansett bestemme at saken skal gå etter reglene om hurtig saksbehandling.

Blant de mest sentrale endringene er:

  • Voldgiftsretten kan sette retten med kun én dommer, selv om partene har avtalt at retten skal settes med flere.
  • Partene trenger ikke å utarbeide et dokument med oppsummering av krav og påstander, (såkalt «Terms of Reference»), og voldgiftsretten kan begrense antall, lengde og omfang av skriftlige innlegg eller bevis.
  • Nye krav kan ikke gjøres gjeldende etter at voldgiftsretten er satt og voldgiftsretten kan bestemme at tvisten skal avgjøres utelukkende på grunnlag av skriftlige bevis.
  • Planmøte skal som regel finne sted 15 dager etter at saksdokumentene er overført til voldgiftsretten og fristen for å avsi voldgiftsdom er seks måneder etter planmøtet.

I tillegg til reglene for hurtig saksbehandling, er det fastsatt en rekke endringer for å forkorte voldgiftsprosessen generelt. De viktigste endringene er at fristen for å fastsette Terms of Reference er redusert fra to måneder til 30 dager fra saksdokumentene ble overført til voldgiftsretten. Terms of Reference trenger heller ikke være ferdig utarbeidet før domstolen kan fortsette behandlingen av saken hvis det er betalt forskudd.

Utover endringer som skal sikre effektiv saksstyring, er det også gitt regler for å gjøre voldgiftsprosessen mer åpen. Bl.a. har ICC nå anledning til å offentliggjøre begrunnelsen for oppnevnelse, bekreftelse, protest mot eller utskiftning av en dommer, overfor partene. Endringene gjelder for alle voldgiftssaker som er satt i gang etter 1. mars 2017 – selv om voldgiftsavtalen ble inngått på et tidligere tidspunkt og selv om tvisten oppstod før 1. mars.

Selv om det er mange fordeler ved å overlate tvisteløsningsprosessen til en privat domstol – som selvoppnevnte dommere, effektiv saksbehandling, og konfidensialitet omkring saksutfallet – er det viktig å være oppmerksom på utformingen av ICC-klausulene i avtaler inngått etter 1. mars 2017. Det gjelder spesielt for avtaler som faller innenfor de nye reglene for hurtig saksbehandling.

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Odd Walther Moi
Odd Walther Moi
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Erik Myhr Nilsen
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330