SANDS jurister ser gjennom dokumenter i et møterom foto

Personbeskatning

Kontakt
Det er foreslått enkelte endringer når det gjelder diettgodtgjørelse og reisekostnader.
8. oktober 2018

Beskatning av diettgodtgjørelse

På tjenestereiser med og uten overnatting kan ansatte få utbetalt en skattefri diettgodtgjørelse. Tidligere var den skattefrie diettgodtgjørelsen ved overnatting på hybel/brakke 205 kroner pr. dag. Skattefritaket for slik diettgodtgjørelse ble opphevet i 2018, og det er ikke foreslått endringer i dette for 2019.

For 2019 er det foreslått en reduksjon av skattefri diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting. Skattefri diettgodtgjørelse for reiser av en varighet på 6-12 timer er foreslått satt til kr 200 og for reiser av en varighet på mer enn 12 timer, kr 400. Det er som før mulig å få dekket høyere dokumenterte utgifter uten at dette medfører beskatning.

Fradrag for reisekostnader

Satsene for beregning av fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og også for besøksreiser til hjemmet er foreslått uendret, dvs. kr 1,56 pr. km for inntil 50 000 km pr. år og kr 0,76 for overskytende reiselengde. Bunnfradraget er foreslått økt med kr 350, til kr 22 700.

For arbeidsreiser har det vært en begrensning av maksimalt fradrag på kr 97 000 innenfor EØS og kr 92 500 utenfor EØS (før bunnfradrag).  Departementet forslår at maksimalt fradragsbeløp for 2019 settes til kr 97 000 (før bunnfradrag) enten dette gjelder arbeidsreiser i eller utenfor EØS.

Generelt må man ved arbeidsforhold utenfor hjemmet forhandle frem en pakke med arbeidsgiver, hvor utgiftsgodtgjørelser som er skattefrie dekkes separat.

Beskatning av tips

Departementet viser til at tips er skattepliktig etter dagens regler, men i praksis kun i begrenset grad blir beskattet i dag pga. at det er den enkelte ansatte som er ansvarlig for å rapportere dette i skattemeldingen. Dagens regler for beskatning av tips er etter vår vurdering ikke godt beskrevet av skatteetaten. Vi vil tro at den grad tips er gjenstand for beskatning blir skattepliktig beløp satt til 3 % av utbetalt lønn iht. Skattedirektoratets takseringsregler.

Departementet foreslår at arbeidsgiver skal har plikt til å betale arbeidsgiveravgift og trekke skatt av tips mottatt av servitørene.

Etter vår vurdering vil dette i det minste medføre en del praktiske problemer for arbeidsgiver bl.a. mht. til registrering av tipsbeløp. Vi vil tro at arbeidsgiver har kontroll på tips som blir betalt via bankterminal, men neppe for tips betalt kontant. Spørsmål som ikke er berørt i statsbudsjettet er evt. straffeansvar for arbeidsgiver mht. manglende rapportering av tips betalt kontant.

 

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722