Regjeringen stenger «skattehull» ved investeringer i Singapore

Kontakt
Den noe særskilte reguleringen i skatteavtalen som foreligger mellom Norge og Singapore (samt noen øvrige land) har hittil åpnet for kreativ skatteplanlegging.
12. oktober 2017

Forfatter: Senioradvokat Stig Horstad

Skatteavtalen innebærer at utbytte fra selskaper i Singapore, på nærmere vilkår, kan tas inn til Norge skattefritt. Samtidig vil tap ved salg av aksjene være fradragsberettiget. Dette innebærer at man har kunnet ta store skattefrie utbytter, som reduserer verdien av aksjene, og deretter selge aksjene med tap og tilhørende fradragsrett. Denne muligheten stenges med virkning fra i dag, ved at fradragsretten for tapet reduseres med eventuelle skattefrie utbytter eieren har mottatt.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717