Regjeringen stenger «skattehull» ved investeringer i Singapore

Kontakt
Den noe særskilte reguleringen i skatteavtalen som foreligger mellom Norge og Singapore (samt noen øvrige land) har hittil åpnet for kreativ skatteplanlegging.

Forfatter: Senioradvokat Stig Horstad

Skatteavtalen innebærer at utbytte fra selskaper i Singapore, på nærmere vilkår, kan tas inn til Norge skattefritt. Samtidig vil tap ved salg av aksjene være fradragsberettiget. Dette innebærer at man har kunnet ta store skattefrie utbytter, som reduserer verdien av aksjene, og deretter selge aksjene med tap og tilhørende fradragsrett. Denne muligheten stenges med virkning fra i dag, ved at fradragsretten for tapet reduseres med eventuelle skattefrie utbytter eieren har mottatt.

Kontakt oss

Partnere

Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717
Nyhetsbrev