Økning i skjermingsrenten

Kontakt
Økning i skjermingsrenten, økt skattefrihet for arbeidsgivers dekning av kostnader for ansatte tillitsvalgte og økte skattefrihet ved ansattes erverv av aksjer til underkurs.
6. oktober 2016

Forfatter: Partner | Advokat Rolf Bech-Sørensen

Den skattefrie delen av mottatt utbytte og utdelinger, skjermingsfradraget, foreslås økt med 0,5%. Dette for at fradraget bedre skal reflektere risikofri avkastning.  

Ansatte tillitsvalgte som har fått dekket sine kostnader til deltakelse på fagforeningsmøter og kurs, har måttet skatte for dette som lønn. Dette foreslås nå endret slik at kostnadsdekningen blir skattefri for den tillitsvalgte. Arbeidsgiver kan  på sin side fradragsføre kostnadsdekningen og det skal ikke svares arbeidsgiveravgift.

Ansatte som erverver aksjer til underkurs i det selskapet man arbeider i, har fått en rabatt på 20% ved beregning av skattepliktig fordel men begrenset til maksimalt kr 1 500 i inntektsåret. Den skattefrie fordelen foreslås økt til kr 3 000 fra 2017.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717