Statsbudsjettet 2018

Kontakt
Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett for 2018.
12. oktober 2017

Det er ikke de store reformers tid. Skatteendringene bærer mer preg av justeringer og skatteforliket 2016. Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres ytterligere fra 24 til 23 pst. Marginalskattesatsene reduseres marginalt. Formuesverdsettelsen på aksjer reduseres ytterligere fra 10 til 20 pst., med korresponderende reduksjon av gjeldsfradraget. Det innføres lempinger i opsjonsbeskatningen for små og unge bedrifter. En god start, men ordningen kunne godt favnet langt videre.

Elbiler er blitt en del av hverdagen med innføring av engangsavgift og ordinær firmabilbeskatning. Regjeringen har også tatt inn over seg at delingsøkonomien er kommet for å bli, slik at korttidsutleie av boliger (Air B&B) blir skattepliktig.

Ved å trykke denne linken finner du en oversikt over forslag til satsjusteringer som kan være nyttig. Våre kommentarer nedenfor er for øvrig ikke uttømmende – vi kommenterer bare det vi finner mest aktuelt, og kommentarene er av helt generell karakter. Den som vil sette seg godt inn i dette finner alle relevante dokumenter på www.statsbudsjettet.no.

Les skattegruppen i SANDS sine kommentarer fra dagens statsbudsjett:

Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut

Formueskatt 2018

Nye opsjonsregler for startups

Korttidsutleie av bolig – Airbnb

Regjeringen stenger «skattehull» ved investeringer i Singapore

Endringer i konsernbidragsreglene for utenlandske selskaper

Beskatning av fondskonto

Rapportering på A-meldingen

Eiendomsskatt 2018

Merverdiavgift 2018

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717