Kornåker i solnedgang foto

Endringer i reglene om lemping av skattekrav

Kontakt
Regjeringen fremmer som forslag i Statsbudsjettet for 2019 å avvikle eksisterende skatteutvalgsordning, samt å utvide muligheten for å lempe krav av hensyn til kreditor etter skattebetalingsloven § 15-2.
8. oktober 2018

Skatteetaten  har hatt begrenset mulighet til å nedsette skatte- og avgiftskrav, selv der hvor det fremstår som klart uhensiktsmessig at kravet opprettholdes og tvangsinndrives. Ordningen med skatteutvalg har vært kritisert og lite tidsriktig. Det har heller ikke skjedd noen form for koordinering mellom krav fra det offentlige når andre organ har vært involvert.

Regjeringen foreslår nå å endre skattebetalingsloven slik at adgangen til å nedsette skatte- og avgiftskrav av hensyn til kreditor skal utvides og avstemmes med lemping av krav som gjennomføres av Statens Innkrevingssentral.

Det antas at regelendringen vil gi begrenset effekt ved at den kun gjelder krav som har forfall mere enn 10 år tilbake i tid. Regelendringen foreslås og tre i kraft fra 1. juli 2019.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722