Antikk kuleramme foto

Merverdiavgift – Toll og Særavgifter

Kontakt
Forslaget til statsbudsjett for 2019 kan karakteriseres som det minst spennende på mange år når det gjelder merverdiavgift og særavgifter. På vanlig måte inflasjonsjusteres særavgiftene men ellers kjennetegnes forslaget av at dagens regler og satser i det alt vesentlige videreføres neste år.
8. oktober 2018

Det var på forhånd klart at det punktet som kunne vært spennende, omleggingen av bilavgiftene, var utsatt til neste år. Endringer som blir foreslått er at engangsavgiften for motorsykler og drosjer endres i miljøvennlig retning med økt vekt på utslipp og at det innføres vrakpantavgift på lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.  

Etter den avklaringen var det i praksis kun 350 kroners grensen for avgiftsfri import og sukkeravgiften det knyttet seg en viss spenning til. Budsjettforslaget går ut på at grensen for avgiftsfri import beholdes. I stedet legger regjeringen opp til at Norge skal følge de forventede regelendringene i EU hvor avgiftsplikten i stedet skal pålegges importørene. Dette prinsippet er allerede innført for utenlandske firma som leverer tjenester elektronisk til forbrukere i Norge, men det gjenstår å se om stortingsflertallet vil godta at en endring først skjer fra 2021. Med unntak av for drikkevarer foreslår regjeringen at sukkeravgiften reduseres til prisjustert 2017 nivå.

For merverdiavgiften inneholder forslaget til statsbudsjett ikke andre endringer enn den tidligere varslede utvidelsen av avgiftsfritaket for bøker og tidsskrift. Fra 1. juli 2019 skal dette avgiftsfritaket, på visse vilkår, også omfatte e-bøker og e-tidsskrift.

Dette fraværet av endringer er imidlertid trolig forbigående. Foruten at vi neste år trolig vil få en omlegging av bilavgiftene er det i statsbudsjettet varselet at forenklingsutvalget vil legge frem sine anbefalinger i 2019. Reglene om fritak og unntak fra merverdiavgift er blant de områdene forenklingsutvalget er bedt om å se på og regjeringen legger allerede nå opp til at utvalgets innstilling vil bli fulgt opp med forslag til regelendringer i statsbudsjettet for 2020.

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722