Skjerpet beskatning av skades- og livsforsikringsselskap

Kontakt
Det har lenge vært varslet en gjennomgang av de gunstige skattereglene for forsikringsselskap. Både liv- og pensjonsselskap og selskap som driver skadeforsikring har hatt avsetningsregler som har sikret god avstand mellom reelle og faktiske kostnader. Det er f.o.m. 2018 slutt på disse gunstige reglene og det har vært en grundig og lang saksforberedelse knyttet til disse endringene. Nå må de finne seg i å betale skatt og provenyet er beregnet til 1 milliard NOK for skadeforsikring og 3 milliard NOK for livselskapene for 2018.

For begge foreslås særreglene om fradrag opphevet og nye avsetningsordninger skal følge regnskapsføringen i større grad. Det en enklere for skadeselskapene enn for livselskapene som må holde kundenes midler adskilt og disse bør helst ikke skattlegges på livselskapenes hånd. Det skaper mer uoversiktlige regler og høringsuttalelsene er til dels imøtekommet i forslagene. 

Det lages også overgangsordninger for begge selskapstyper som gjør overgangen til effektiv beskatning mer akseptabel. Liv- og pensjonsselskapene får Gevinst- og Tapskonto med utsatt inntektsføring

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Advokatfullmektiger

Sarah Lindeberg
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 82
M: +47 907 11 238

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722