Statsbudsjettet 2016

Kontakt
Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett.
7. oktober 2015

Dette er det andre statsbudsjettet som Erna Solbergs regjering «egenhendig» legger frem, og det er først da man kan se endringene som en ny regjering står for.  Ikke uventet fortsetter reduksjonen av skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper. Nå foreslås reduksjon fra 27 til 25 %, og fomuesskattesatsen reduseres fra 0,85 til 0,8 %, samtidig som bunnfradraget for enslige økes fra 1,2 mill til 1,4 mill. Dette er virkemidler i Regjeringens politikk om å redusere de samlede skatter og avgifter. Siden den tiltrådte har Regjeringen redusert skatter og avgifter med om lag 13 mrd kroner. For budsjettet 2016 legges opp til ytterligere 9,1 mrd.

Som vanlig er det en del satser som justeres fra år til år. De vil fremkomme i oversikten over satser helt bakerst i dette skriv.

Til forskjell fra tidligere legges også en stortingsmelding om «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst» frem. Stortingsmeldingen knytter det seg og stor spenning til, da Scheel-utvalgets NOU har vært mye diskutert. Dessuten hadde utvalget mandat både fra Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen, så det er ventet at utvalgets innstilling vil bli betydelig vektlagt, ikke minst fordi Hans-Henrik Scheel, utvalgets leder, er blitt finansråd - departementets øverste faste embetsmann og rådgiver for finansministeren. I korthet kan det sies at stortingsmeldingen er en betydelig moderasjon av utvalgets innstilling. Dagens modell for selskapsbeskatning opprettholdes. Men en rekke ulike fradrag innenfor personbeskatningen foreslås sanert, og utbyttebeskatningen foreslås økt noe i takt med satsreduksjonen i selskapsskatten, i første omgang med en faktor på 1,44.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550