Tinglysning av stevninger - nå også skjønnsbegjæringer

Kontakt
Etter tinglysingsloven er det adgang til å tinglyse en stevning som knytter seg til en tvist vedrørende eiendommen. Det kan typisk dreie seg om rettighetene til en begrenset bruk eller servitutt på eiendommen. Tinglysingen ivaretar i så måte et opplysningshensyn og vil forhindre at en kjøper overtar eiendommen i god tro og dermed utsletter den omtvistede rettigheten.
29. september 2016

Forfatter: advokat/partner Bjørn Stordrange

 

Bestemmelsen om adgangen til å tinglyse stevninger har hittil vært tolket snevert og strengt. Høyesterett har således kommet til at en stevning i voldgiftssak ikke kan tinglyses. Det er også i praksis lagt til grunn at en tvist mellom to eiere av eiendommen, som knytter seg til pengekrav ved salg av eiendommen o.l., ikke kan tinglyses.

 

Vi har nettopp begjært tinglysing av en skjønnsbegjæring. Skjønnsbegjæringer behandles etter skjønnsloven. Begjæringen gjelder en eiendom i Nordmarka, hvor Carl Otto Løvenskiold pretenderer å ha en forkjøpsrett, som eieren bestrider. Eiendommen er lagt ut for salg. I salgsprospektet er det opplyst at selgeren mener at forkjøpsretten er bortfalt.

 

Vi har begjært skjønn for å få verdsatt eiendommen i henhold til en eldre skjøtebestemmelse. Skjønnsbegjæringen er begjært tinglyst. Motparten motsatte seg tinglysing.

 

Tingretten har nå kommet til at tinglysing kan skje, fordi likheten mellom stevninger og skjønnsbegjæringer er stor og fordi behovet for å få tinglyst en skjønnsbegjæring kan være like stor som for stevninger.

 

Denne saken har vært prinsipiell. Avgjørelsen fra tingretten er ikke rettskraftig ennå.

Kontakt oss

Partnere

Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Odd Walther Moi
Odd Walther Moi
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Erik Myhr Nilsen
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330