Ville du giftet deg med en fremmed?

Kontakt
For de aller fleste organisasjoner står risikostyring sentralt. Som en konsekvens av risikokartlegging og risikoanalyser, implementerer man gjerne forebyggende tiltak som skal stå i samsvar med den risikoen man står overfor. Forebyggende tiltak kan være så mangt, og vil selvsagt variere med blant annet både land, bransje, organisasjonens risikoappetitt og selvsagt den konkrete risikoen man ønsker å forebygge.
28. september 2016

Forfatter: Spesialrådgiver Lene Eia Bollestad

Integrity Due Diligence kan forstås som gjennomføringen av bakgrunnsundersøkelser for å fremskaffe informasjon om for eksempel selskaper og/eller individer med det formål å vite hvem man faktisk står overfor. Dette kan blant annet være hensiktsmessig før oppkjøp av et selskap, før kontraktinngåelse med agenter eller andre tredjeparter, eller dersom du vurderer å gifte deg. Mange har sikkert fått med seg TV Norge-programmet «Gift ved første blikk» som hadde premiere i oktober i 2014, og ny sesong høsten 2015 og 2016. Programmet går ut på at tre par skal gifte seg uten å vite noe om hverandre. Tåpelig og risikofylt vil noen kanskje påstå?

På tross av fokus på risikostyring i organisasjoner, er det likevel overraskende mange som ikke vet hvilke tredjeparter de velger å involvere seg med. Det finnes en rekke eksempler på organisasjoner som ikke gjennomførte tilstrekkelig Integrity Due Diligence, og endte opp med å bli involvert i uetisk praksis og kanskje også straffet for det. I mange tilfeller får det ikke bare negative økonomiske konsekvenser – det går også ut over organisasjonens immaterielle verdier; deres rykte og omdømme.

For å sikre at man har tilstrekkelig trygghet i forkant av en eventuell beslutning om kontraktinngåelse vil man optimalt sett innhente og analysere en rekke informasjon om tredjeparten. Sentrale områder man ønsker å kartlegge omfatter blant annet:

  • Selskaps- og/eller personlig informasjon
  • Reelle eiere og eierinteresser
  • Nåværende og tidligere posisjoner
  • Politisk eksponering og sanksjoner
  • Tvistemål og straffesaker
  • Negativ presseomtale

Satt på spissen representerer alle ovennevnte kategorier også informasjon de fleste av oss ville fremskaffet, mer eller mindre bevisst, før inngåelse av ekteskap: De fleste av oss ville ønsket å vite hvem vedkommende er, kjenne til tidligere forhold og ekteskap, og ikke minst ha hilst på svigerforeldre og vært kjent med om vedkommende hadde barn. Eventuell kriminell bakgrunn og medieprofil ville nok også de fleste av oss ønske å kjenne til.

For de av dere som ikke fikk med dere resultatet av første sesong av «Gift ved første blikk», kan jeg informere om at to av tre par ble skilt. I sesong to ble alle tre par skilt – 100 %! Ser vi på forretningsverdenen, er det flere av avtalene, transaksjonene og kontraktene som inngås som ikke burde vært gjennomført sett i ettertid.

At gjennomføringen av Integrity Due Diligence vil kunne avdekke alle «lik i bagasjen», er det selvsagt ingen garanti for. En agent kan vise seg å ha vært involvert i uetisk atferd som ikke er tilgjengelig via noen form for kilder eller en tidligere flamme kan komme inn i bildet etter at ekteskap er inngått. Mitt poeng er likevel enkelt: De fleste av oss ville ikke giftet oss med en fremmed, hvorfor skal vi da inngå millionkontrakter med en agent eller andre tredjeparter vi ikke vet noe om?

Kontakt oss

Partnere

Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861