Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?

Kontakt
Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge.

Morten Steenstrup, Bjørn Stordrange, Hege B. Ersdal, Magne Revheim, Odd Walther Moi, Ian Kenworthy, Stein Hegdal, Erik Myhr Nielsen, Halfdan Mellbye, Rolf Bech-Sørensen, Magne Mjaaland, Oddbjørn Slinning og Torgeir Fjeldskaar har alle møterett for Høyesterett.

I tillegg har vi en rekke advokater som jevnlig prosederer innen sine fagområder.  

Gjennom bevisst satsning har vi bygget opp en sivil prosedyregruppe som står klar til å bistå norske og internasjonale selskaper.

Hvert år håndterer vi løpende mer enn to hundre saker som pågår i rettsapparatet eller voldgift. Det siste året har vi blant annet bistått i flere mediaomtalte saker, deriblant konflikten rundt Zachariasbryggen som i november i år skal opp i Høyesterett for annen gang og den velkjente Westerdal-saken. 

Skal vi kunne gi din bedrift best mulig rådgivning og oppfølgning når en sak havner i retten, er det viktig at vi kan sette sammen et advokatteam som både har spesialistkompetanse innen det aktuelle fagområdet og som samtidig er prosedyrespesialister. 

Dette har vi tatt konsekvensen av og SANDS har derfor et kjerneteam som bruker mesteparten av sin tid på tvister og som samarbeider med fagspesialister. 

Dersom din bedrift havner i en tvist, som kan ende i retten eller i voldgift, vil vi derfor raskt kunne koble inn prosedyreadvokater.

Kontakt oss

Partnere

Morten Steenstrup
Partner (H)
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540

Team

Partnere

Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Halfdan Mellbye
Partner (H)
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Magne Revheim
Partner (H)
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Odd Walther Moi
Partner (H)
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Rolf Bech-Sørensen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 34
M: +47 913 74 732
Stein Hegdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347

Advokater

Ian W Kenworthy
Senioradvokat (H)
T: +47 22 81 45 52
M: +47 480 16 552
Magne Mjaaland
Senioradvokat (H)
T: +47 22 81 45 71
M: +47 480 16 571