Internasjonalt samarbeid

Gjennom flere år har SANDS vært med på å bygge opp internasjonale nettverk av ledende rådgivere. På få timers varsel kan disse mobiliseres for å sikre dine interesser over landegrensene. Tilknytning til nettverkene Interlex Group, WTS og Fraudnet bidrar til utvikling av internasjonale kontakter og gode løsninger for grenseoverskridende aktiviteter og sikrer at du får bistand av advokater og rådgivere vi kjenner godt.

Interlex

WTS

ICC Fraudnet

Nyhetsbrev