Brannslange på gate som lekker foto

Oversikt over konkursbo

Kontakt
Her finner du konkursbo, tvangsavviklingsbo og gjeldsforhandlingsbo som behandles/er blitt behandlet av advokater i SANDS. Oversikten over avsluttede bo er, av personvernhensyn, begrenset til bo som er avsluttet i løpet av det siste året.

Boene er fordelt mellom advokatene: Jon Skjørshammer og Robert Jensen. I innberetningene som er lagt ut på nett, har man tatt ut opplysninger av sensitiv karakter, typisk opplysninger om straffbare forhold og konkurskarantene der forslaget om konkurskarantene er grunnet i antatte straffbare forhold i virksomheten. Dersom komplett innberetning ønskes tilsendt kan e-post om dette sendes til Insolvens, eller vi kan kontaktes per post eller telefon.

For personlige skyldnere og gjeldsforhandlingsbo er det lagt inn passordbeskyttelse. Dersom du ikke har mottatt passord, kan dette rekvireres ved henvendelse til Insolvens.

AKSJESELSKAPER

LØPENDE
AVSLUTTEDE

 

PERSONLIG SKYLDNERE

LØPENDE
AVSLUTTEDE

Kontakt oss

Partnere

Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248