Oversikt over konkursbo

Kontakt
Her finner du konkursbo, tvangsavviklingsbo og gjeldsforhandlingsbo som behandles/er blitt behandlet av advokater i SANDS. Oversikten over avsluttede bo er, av personvernhensyn, begrenset til bo som er avsluttet i løpet av det siste året.

Her finner du konkursbo, tvangsavviklingsbo og gjeldsforhandlingsbo som behandles/er blitt behandlet av advokater i SANDS. Oversikten over avsluttede bo er, av personvernhensyn, begrenset til bo som er avsluttet i løpet av det siste året.

Boene er fordelt mellom advokatene: Jon Skjørshammer og Robert Jensen. I innberetningene som er lagt ut på nett, har man tatt ut opplysninger av sensitiv karakter, typisk opplysninger om straffbare forhold og konkurskarantene der forslaget om konkurskarantene er grunnet i antatte straffbare forhold i virksomheten. Dersom komplett innberetning ønskes tilsendt kan e-post om dette sendes til Insolvens, eller vi kan kontaktes per post eller telefon.

For personlige skyldnere og gjeldsforhandlingsbo er det lagt inn passordbeskyttelse. Dersom du ikke har mottatt passord, kan dette rekvireres ved henvendelse til Insolvens.

AKSJESELSKAPER

LØPENDE
AVSLUTTEDE

 

PERSONLIG SKYLDNERE

LØPENDE
AVSLUTTEDE

Kontakt oss

Partnere

Anne Kjølseth Ekerholt
Partner
T: +47 22 81 46 84
M: +47 928 80 555
Halvor Grov
Partner
T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Jon Skjørshammer
Partner
T: +47 22 81 45 43
M: +47 922 20 007
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Robert Jensen
Partner
T: +47 22 81 46 48
M: +47 924 12 375
Terje Bjørndahl
Partner
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503