Ålesund 18.04.2018 | Seminar og workshop innen personvern (GDPR) og arbeidsrett

18. april 2018
Velkommen til lunsj og seminar i arbeidsrett og personvern den 18. april i Ålesund.

Du kan også booke tid til workshop etter seminaret for en individuell gjennomgang av konkrete temaer/problem-stillinger innen arbeidsrett og personvern som berører din virksomhet.

Program

11.30  Registrering og lunsj
12.00  Presentasjon av Randstad og SANDS
12.15  Nye personvernregler 2018 – endringene din bedrift må være forberedt på, v/Halfdan Mellbye og Ingunn S. Fladmark
12.45  Pause
13.00  - Hvordan evaluere organisasjonen og finne frem til riktig organisering for fremtiden, v/Rune Løberg
           - Hva er tema for planlegging før prosess startes i forhold til de ansatte som er i berørte stillinger, v/Rune Løberg
           - Hvordan går man frem ved gjennomføring av organisasjonsendringen – hovedfokus på juridiske krav til prosessen, v/Sara Storøy
           - Hvordan fange opp og håndtere personalrelaterte utfordringer som oppstår underveis i prosessen, v/Rune Løberg
           - Hvordan håndtere ansattes rettslige innvendinger mot prosessen og de konklusjoner som trekkes - forhandlinger og søksmålsrisiko mv.,
             v/Monica Gjerde Sperre
13.45  Workshops

Tid og sted

Seminaret finner sted onsdag 18. april i SANDS sine lokaler i Sorenskriver Bullsgt. 3, 5 et. (Skansekaia Bygg C).  Registrering og lunsj fra kl. 11.30.
Det faglige programmet starter kl. 12.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 13. april. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Tone Brørs, tbr@sands.no, telefon: 70 10 75 59.

Velkommen!

 

    


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss