Bergen 05.06.2018 | Velkommen til morgenseminar - advarsler og avskjed i arbeidsforhold

Når og hvordan bør man som arbeidsgiver benytte advarsler som reaksjonsform, og hvilken virkning har det for den videre oppfølging av arbeidstaker? Og når er det man kan gi en arbeidstaker avskjed («sparken på dagen»)? Hva må egentlig til?

Disse problemstillingene vil bli nærmere belyst på vårt morgenseminar 5. juni. I forbindelse med advarsler vil vi også gjennomgå en nyere avgjørelse fra Høyesterett som behandler spørsmålet om i hvilken grad en arbeidstaker kan få rettens hjelp til å få satt en advarsel til side.

Foredragsholdere er partner og advoka Torkel Tveit og advokatfullmektig Jardar Bruun-Teigen.

I etterkant av seminaret inviterer vi til arbeidsrettslig workshop. Vi setter av inntil 30 minutter for en fortrolig og kostnadsfri samtale med en av våre spesialister innenfor arbeidsrett. Vi ber om at interesse for dette meldes til Cathrine Mellesdal på cme@sands.no innen 1. juni.

Tid og sted
Seminaret finner sted tirsdag 5. juni på Scandic Ørnen. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. Vi serverer enkel morgensnack fra kl. 08.15.

Påmelding
Meld deg på her innen 1. juni. Ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal på cme@sands.no eller tlf. 55 30 10 39.

Vi håper å se deg!

Kontakt oss

Partnere

Torkel Tveit
Partner
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Advokatfullmektiger