Fosnavåg 12.09.2017 | Arbeidsrett og skipsarbeidsrett

Kontakt
Seminar og workshop i Fosnavåg tirsdag 12. september 2017
12. september 2017

Under seminarene gjennomgår vi utvalgte dagsaktuelle temaer innen arbeidsrett både til sjøs og på land. Du kan også booke tid til workshop etter ett av seminarene for en individuell gjennomgang av konkrete temaer/case/problemstillinger innen arbeidsrett eller skipsarbeidsrett som berører din virksomhet. Du velger selv om du vil delta på begge seminarene og om du ønsker å booke tid til workshop.

09.30  Registrering og lett servering

10.00  Skipsarbeidsrett: Arbeidsmiljøet om bord - bl.a. vern mot diskriminering.

10.45  Pause

11.00  Fortsettelse skipsarbeidsrett:  Sykmeldt skipsarbeider – «loss of licence»

Skipsarbeidsloven § 4-4 – lønn ved sykdom og skade?

        Arbeidsgivers forhold til Nav

12.00  Lunsj og workshop

13.00  Arbeidsrett: Nye varslingsregler vedtatt – hva betyr det for din virksomhet?

13.45  Pause

14.00  Fortsettelse arbeidsrett: Utforming av arbeidsavtaler, personalhåndbok og instrukser – muligheter og begrensninger

15.00  Lett servering og workshop

16.00  Slutt

Både seminar og workshops avholdes på Thon Hotel Fosnavåg konferansesal Rundebranden. Ingen deltakeravgift.

Påmelding senest innen 5. september 2017 ved å trykke denne påmeldingslinken. Ved spørsmål ta kontakt med Tone Brørs per e-post tbr@sands.no eller telefon 70 10 75 75. Noter gjerne i påmeldingen hvilke temaer du ønsker å drøfte nærmere i workshopen.

Velkommen!

Team

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat (Permisjon)
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630