Bergen 07.12.2017 | Sykdom til besvær?

7. desember 2017
Alle virksomheter har sykefravær blant sine ansatte i større eller mindre grad. I dette morgenseminaret skal vi gjennomgå kjørereglene for:

Arbeidsgivers oppfølgings- og tilretteleggingsplikt

De fleste arbeidsgivere har god nytte av å få presentert eller repetert dette regelverket. Når må oppfølgingsplan lages? Hvilke dialogmøter skal avholdes? Har syk arbeidstaker krav på å få redusert sin stilling eller få omplassering til en helt annen stilling? Må jeg tilby kostbare tekniske hjelpemiddel? Osv. Vi gir deg og din virksomhet en forhåpentligvis nyttig oversikt over regelverket.

Oppsigelse grunnet sykdomsfravær

For oppsigelsessakene er ofte et klassisk spørsmål når arbeidsforholdet kan avsluttes – hvor lenge må sykefraværet ha vedvart før oppsigelse kan gis, og hva må situasjonen være? Et annet viktig spørsmål er om et historisk høyt sykefravær (et stadig gjentakende kort-/langtidsfravær) kan gi oppsigelsesgrunn. Vi gjennomgår og svarer på dette. I gjennomgangen vil vi også presentere nyere dommer fra rettspraksis.

Foredragsholdere er partner | advokat Torkel Tveit og advokat Ellen Gooderham.

Tid og sted

Scandic Ørnen hotell torsdag 7. desember kl. 08.30 - 10.00. Vi serverer kaffe og morgensnack fra kl. 08.15.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Påmeldingsfrist 4. desember. (Vi må begrense antall deltakere fra samme virksomhet til tre personer.)

Ingen seminaravgift. Ved spørsmål ta kontakt med Cathrine, cme@sands.no eller telefon: 55 30 10 39.

Velkommen!


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss