Bergen 13.12.2017 | Fra TEK 10 til TEK 17 - hva er endret?

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge. Den 1. juli 2017 trådte den nye TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig.

Vi inviterer til frokostseminar i serien Forum for bygg- og anleggsrett, hvor vi vil gjennomgå de mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17:

  • Bakgrunnen for endringene
  • Endret krav til bod
  • Krav til tilgjengelighet
  • Lempeligere krav for studentboliger
  • Endret krav til parkering
  • Krav om sluk i våtrom
  • Myndighetenes sanksjonsmuligheter

Målet for seminaret er å gi et innblikk i de viktigste endringene i regelverket. Seminaret er aktuelt for både byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som må forholde seg til kravene i TEK17.

Foredragsholdere er partner | advokat Alf Johan Knag, senioradvokat Tor André F. Ulsted, advokatfullmektig Sara Kråkevik, advokatfullmektig Line D. Andersen og advokatfullmektig Anne-Lovise C. Nybakk.

Tid og sted
Seminaret finner sted på Hotel Terminus 13. desember kl. 08.30 - 10.30. Enkel frokost serveres fra kl. 08.00.

Påmelding
Meld deg på ved å trykke denne linken innen 11. desember. Ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Vibeke Spjelkavik, vsp@sands.no eller telefon: 55 30 10 07.

Velkommen!


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss