Bergen 29.11.2017 | Erfaringer med det nye anskaffelsesregelverket

29. november 2017
Etter innføringen av det nye anskaffelsesregelverket har oppdragsgivere og leverandører opplevd flere praktiske problemstillinger som ikke har en klar løsning etter regelverket. Vi inviterer til halvdagsseminar der vi tar for oss sentrale problemstillinger ved bruken av de nye reglene. Vi vil også se nærmere på viktige avgjørelser fra domstolene og KOFA den siste tiden.

Program

11.45  Enkel lunsj med wraps
12.15  Problemstillinger ved bruk av ESPD-skjemaet
12.50  Kort pause
13.00  Konkurranse med dialog og forhandling
13.30  Kaffepause
13.45  Viktige avgjørelser fra domstoler og KOFA
15.00  Avslutning

Problemstillinger ved bruk av ESPD-skjemaet

Selv om ESPD-skjemaet i mange tilfeller har gjort kvalifikasjonsfasen mindre tidkrevende, har vi erfart flere praktiske spørsmål ved bruken av skjemaet. Vi vil gå nærmere inn på typetilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte og problemstillinger ved leverandørers mangelfulle utfylling av skjemaet. I tillegg vil vi se på oppdragsgivers  plikt til å innhente og kontrollere dokumentasjonen for vinnende leverandørs oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, og diskutere hvor langt denne plikten strekker seg.

Konkurranser med dialog og forhandling

Med den utvidede adgangen til dialog og forhandlinger åpner de nye reglene for større muligheter for oppdragsgiver til å oppnå best mulige tilbud, samtidig som leverandørene lettere kan justere sin posisjon i løpet av konkurransen. Det er gjennom de nye reglene også rammer for  hva man kan forhandle om, herunder begrensninger i adgangen til å forhandle bort avvik. Vi går gjennom de nye reglene og ny praksis. 

Foredragsholdere

Partner | advokat Åshild Fløisand
Advokat Mari Moe Haahjem
Advokatfullmektig Eirik Vikan Rise
Advokatfullmektig Sara Kråkevik

Tid og sted

Seminaret finner sted på Scandic Hotel Ørnen onsdag 29. november kl. 11.45 - 15.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Påmeldingsfrist 24. november. Deltakeravgift på kr. 700,- vil bli fakturert i etterkant. Ved spørsmål ta kontakt med Cathrine Mellesdal, cme@sands.no eller på telefon: 55 30 10 39.

Velkommen!


Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss