Endringer i bygg- og anleggskontrakter

Kontakt
Vårens første Forum for bygg- og anleggsrett vil handle om endringer i bygg- og anleggskontrakter.
22. februar 2019

Endringer er et tema våre advokater jobber med daglig. Riktig håndtering av endringer kan ha stor betydning for sluttoppgjøret, men også for prosjekthåndteringen – for eksempel i vurderingen av om man kan nekte å utføre endringsarbeid som overstiger grensen på 15 %. Dette, og mange andre temaer, vil vi behandle i vårens første Forum for bygg- og anleggsrett.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Er byggherresvikt, som for eksempel uforutsette grunnforhold, en endring?
  • Er økte eller reduserte mengder en endring?
  • Hva er forskjellen mellom fradrag (negativ endring) og avbestilling?
  • Hvilken betydning har grensen på 15 % netto tillegg eller fradrag?
  • Kan byggherren sette endringsarbeid bort til andre entreprenører?

Foredragsholdere er partner | advokat Alf Johan Knag og partner | advokat Tor André F. Ulsted.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted fredag 22. februar på Hotel Terminus i Bergen. Vi starter med enkel frokost fra kl. 8.15. Seminaret begynner kl. 08.30 og holder på til kl. 10.30

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Kontakt oss

Partnere

Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275

Team

Forretningsstøtte