Endringer i bygg- og anleggskontrakter - Oslo

Kontakt
Vårens første Forum for bygg- og anleggsrett vil handle om endringer i bygg- og anleggskontrakter.
14. mars 2019

Vi vil denne gang også sette spesielt fokus på hvordan BIM og digitalisering kan påvirke forhold rundt endringer.

Endringer er et tema våre advokater jobber med daglig. Det er et mer komplisert enn man kanskje skulle tro. Vi ser for eksempel at mange aktører blander krav som skyldes endringer og krav som skyldes byggherresvikt. I noen tilfeller håndteres også avvik på samme måte som endringer.

Riktig håndtering av endringer kan ha stor betydning for sluttoppgjøret, men også for prosjekthåndteringen – for eksempel om man skal nekte å utføre endringsarbeid som overstiger grensen på 15 %. Dette, og mange andre temaer, vil vi behandle i vårens første Forum for bygg og anleggsrett.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Hva er forskjellen mellom endringsarbeid og tilleggsarbeid?
  • Er byggherresvikt, som for eksempel uforutsette grunnforhold, en endring?
  • Er økte eller reduserte mengder en endring?
  • Hva er forskjellen mellom fradrag (negativ endring) og avbestilling?
  • Hvilken betydning har grensen på 15 % netto tillegg eller fradrag?
  • Kan byggherren sette endringsarbeid eller tilleggsarbeid bort til andre entreprenører?
  • Hvilke nye utfordringer og krav innebærer digitalisering for endringer?

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo, torsdag 14. mars fra kl. 08.00 - 10.00. Enkel frokostservering står klar fra kl. 07.45.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 12. mars. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir.

Kontakt oss

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153

Team

Advokater

Ronny Blankenberg
Ronny Blankenberg
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 22
M: +47 906 65 955