Endringer i bygg- og anleggskontrakter - Trondheim

Kontakt
Vårens første Forum for bygg- og anleggsrett vil handle om endringer i bygg- og anleggskontrakter.
26. februar 2019

Endringer er et tema våre advokater jobber med daglig. Riktig håndtering av endringer kan ha stor betydning for sluttoppgjøret, men også for prosjekthåndteringen – for eksempel i vurderingen av om man kan nekte å utføre endringsarbeid som overstiger grensen på 15 %. Dette, og mange andre temaer, vil vi behandle i vårens første Forum for bygg- og anleggsrett.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Er byggherresvikt, som for eksempel uforutsette grunnforhold, en endring?
  • Er økte eller reduserte mengder en endring?
  • Hva er forskjellen mellom fradrag (negativ endring) og avbestilling?
  • Hvilken betydning har grensen på 15 % netto tillegg eller fradrag?
  • Kan byggherren sette endringsarbeid bort til andre entreprenører?

Foredragsholdere er partner | advokat Frode Henning Antonsen og advokat Inger Størseth.

Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 26. februar på Scandic Nidelven, Havnegata 1-3 i Trondheim.
Vi starter med enkel frokost fra kl. 8.15. Seminaret begynner kl. 08.30 og holder på til kl. 10.30.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 22. februar. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508

Team

Advokater

Inger Størseth
Inger Størseth
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 05
M: +47 916 50 022