Endringer i entrepriseforhold

Kontakt
Vårens første Forum for bygg- og anleggsrett vil handle om endringer i bygge- og anleggskontrakter.
6. mars 2019

Endringer er et tema våre advokater jobber med daglig. Det er et mer komplisert tema enn man kanskje skulle tro. Vi ser for eksempel at mange aktører blander krav som skyldes endringer og krav som skyldes byggherresvikt (ev. hovedentreprenørsvikt i underentrepriseforhold). I noen tilfeller håndteres også avvik på samme måte som endringer.

Riktig håndtering av endringer kan ha stor betydning for sluttoppgjøret, men også for prosjekthåndteringen – for eksempel om en skal nekte å utføre endringsarbeid som overstiger grensen på 15 %. Dette, og mange andre temaer, vil vi behandle i vårens første Forum for bygg og anleggsrett.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Hva er forskjellen mellom endringsarbeid og tilleggsarbeid?
  • Er byggherresvikt, som for eksempel uforutsette grunnforhold, en endring?
  • Er økte eller reduserte mengder en endring?
  • Hva er forskjellen mellom fradrag (negativ endring) og avbestilling?
  • Hvilken betydning har grensen på 15 % netto tillegg eller fradrag?
  • Kan byggherren sette endringsarbeid eller tilleggsarbeid bort til andre entreprenører?

Det er regelverket i Norsk Standard-kontraktene vi vil basere vår gjennomgang på i dette seminaret.

Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg, onsdag 6. mars. Vi starter med enkel frokost fra kl. 07.45. Seminaret starter kl. 08.00 og varer til kl. 10.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 20. februar. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm.

Kontakt oss

Partnere

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221