Endringer og varsling under NS-kontraktene

Kontakt
Vi i SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til fagseminar med etterfølgende paneldebatt den 19. februar fra kl. 15.00 i våre lokaler på Skansekaia. Temaet er endringer og varsling under NS-kontraktene, og seminaret vil passe for både byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere.
19. februar 2019

Det er viktig å ha gode rutiner og et gjennomarbeidet system for håndtering av kontraktens endrings- og varslingsregler. Ved endringer oppstår det gjerne en rekke spørsmål, typisk hvilke konsekvenser en eventuell ubestridt eller bestridt endring skal ha for de involverte parter. Konsekvensen av å ikke følge regelverket kan være uheldig for alle i prosjektet, og medfører ofte både rettslige og praktiske utfordringer.

I første del av seminaret vil våre advokater kort redegjøre for begrepet «endring», og gjennomgå generelle vilkår for å melde fra om en endring, herunder varsling av tilhørende krav.

Vi avslutter med et debattforum hvor vi har invitert en byggherre, hovedentreprenør og en underentreprenør til å dele sine erfaringer sammen med vår advokat|partner Geir Frøholm. Vi legger opp til en diskusjon om hvordan de ulike aktørene håndterer utfordringer som typisk oppstår, herunder hvilke verktøy partene sammen kan bruke for finne en god praktisk og effektiv løsning for å unngå konflikt og ferdigstille prosjektet innen ønsket tids- og kostnadsramme. Vi inviterer også salen til å komme med spørsmål og innspill underveis.

Etter det faglige programmet vil det bli enkel servering. Vi håper du har tid til å bli igjen for en liten sosial samling!

Foredragsholdere

Partner | advokat Geir Frøholm, partner | advokat Henrik Grung, advokat Ingunn S. Fladmark og advokat Knut Ivar Steinhovden

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted 19. februar i våre lokaler i Sorenskriver Bulls gate 3, 5. etasje. Registrering  fra kl. 14.30. Det faglige programmet starter kl. 15.00 og slutter kl. 17.00. Etter det faglige programmet vil det være lett servering og mulighet til å fortsette den gode praten.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Brørs.

Kontakt oss

Partnere

Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655

Advokater

Jørn Snorre  Øvstedal
Jørn Snorre Øvstedal
Special Counsel
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739

Team

Advokater

Ingunn Steinsvik Fladmark
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243